ии
Порталът на Вашия успех !
и
ПОРТАЛ  ЗА  АРХИТЕКТУРА,  СТРОИТЕЛСТВО,  БЛАГОУСТРОЙСТВО  И  СТРОИТЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ.   ФУНКЦИОНИРА  ОТ  1  ДЕКЕМВРИ  1997  ГОДИНА
и
Локален български модулИнформация за собственика на порталаФирми предлагат свои продуктиФирми търсят материали и изделияИнформация от отрасълаПредложения и оферти за отдих и туризъмПредлагане и търсене на недвижимо имуществоБорсова информацияПредлагане на произведения на изкуството
и 
Български и FORUM.BG и
Czech и FORUM.CZ и
German и FORUM.DE и
English и FORUM.EN и
Spanish и FORUM.ES и
French и FORUM.FR и
Greek и FORUM.GR
Macedonian и FORUM.MK и
Polich и FORUM.PL и
Romanian и FORUM.RO и
Руский и FORUM.RU и
Turkish и FORUM.TR и
 
ИЗБЕРЕТЕ С ТЕЗИ БУТОНИ СЪОТВЕТНИТЕ ФОРУМИ.
КАТО ПИШЕТЕ НА РОДНИЯ СИ ЕЗИК, КАКТО И НА ЕЗИЦИТЕ, КОИТО ВЛАДЕЕТЕ ЩЕ КОНТАКТУВАТЕ УДОБНО И ПОЛЕЗНО С ДРУГИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ.
и
и
 
и
ИНФОРМАЦИЯ
и
IIТук можете да публикувате. Отворете страницата с указание какво можете да публикувате и как да го направите.

ОБУЧЕНИЕ ПО ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ
Дигитален маркетинг с Иван Попов

иЗарядна инфраструктура за електромобили. Нека да напишем заедно бъдещето - Васил Такев, АББ България
иСофия - град за хората - арх. Здравко Здравков, главен архитект на Столична община 
и„Магистрала Хемус –  възраждане на българския Север“ - Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството
иПрограмата за енергийно реновиране на индивидуалните жилища в Европейска метрополия Лил - г-жа Елен Ван Елсланд, ръководител проекти „Устойчива жизнена среда”, Европейска метрополия Лил
иПрограмата за енергийна ефективност на обществените сгради и на частните жилища на община Златоград - -н Мирослав Янчев, кмет на община Златоград
иПовишаване на енергийната ефективност в жилищния сектор - г-жа Дима Лекова, експерт, дирекция „Жилищна политика”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството
иНационалната стратегия за реновиране на сградите във Франция : финансови помощи, предоставяни на разположение на ръководителите на проекти и насърчителна правно-нормативна уредба - г-н Ив-Лоран Саповал, съветник международно сътрудничество, дирекция „Жилищна политика, градоустройство и ландшафт“, Министерство на екологичния и солидарен преход
иДП НАЦИОНАЛНА  КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА, НАПРЕДЪК И АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРОЕКТИ 2017 – 2020 Г. - инж. Иво Янакиев, Ръководител отдел "Подготовка на проекти"
иОПОС 2014-2020 г.в подкрепана европейскотозаконодателствоза водите - Г-жа Светла Иванова, държавен експерт, отдел “Програмиране и планиране”, ГД “ОПОС”, Министерство на околната среда и водите
иСтратегия за управление на отпадъчните води и питейно-битовото водоснабдяване на общност на агломерация Ланс-Лиевен, Предимства на междуобщинското коопериране - Г-н Гаетан Боае, директор водоснабдяване и канализация,  агломерационна общност Ланс-Лиевен
иДобри практики при управление на вземанията на ЧЕЗ Електро България АД - Тодор Матев, Директор "Продажби на дребно"
иПревенция на проблемните плащания в сектора на услугите - Петър Янков, EV
иКомунални услуги и домакински бюджети - Калоян Стайков, Институт за пазарна икономика
иСъстояние и причини за нарастване на проблемните плащания в отрасъл ВиК - инж.Иван Иванов, председател на Българска асоциация по водите
иЦенова политика на КЕВР. Конфликтът цени – покупателна способност: какво е решението. Баланс на интересите на участниците на пазара. - доц. д.р Иван Иванов, председател на КЕВР
иОптимизация на процеса по събиране вземания и приложение на прогнозни  модели - Георги Беловски изпълнителен директор на Топлофикация ЕАД София
иПовишаване комфорта на обитаване в жилищни сгради - Hoval, Станимира Димитрова
иПовишаване комфорта на обитаване в жилищни сгради - Видео - Hoval, Станимира Димитрова
иТенденции и иновации в проектирането и строителството на логистични центпове и BIG BOX сгради.  Архитектурно-конструктивни предизвикателства. Добри практики - арх. Светослава Андрейчин
 

IIИнформация публикувана през 2016 година
IIИнформация публикувана през 2015 година
IIИнформация публикувана през 2014 година
IIИнформация публикувана през 2013 година
IIИнформация публикувана през 2012 година
IIИнформация публикувана през 2011 година
IIИнформация публикувана през 2010 година
IIИнформация публикувана през 2009 година
IIИнформация публикувана през 2008 година
IIИнформация публикувана през 2007 година
IIИнформация публикувана през 2006 година
IIИнформация публикувана през 2005 година
IIИнформация публикувана през 2004 година
IIИнформация публикувана през 2003 година
IIИнформация публикувана през 2002 година
IIИнформация публикувана през 2001 година
IIИнформация публикувана през 1997 година

и
и
и
и Важна информация
и
иииииВръзки към държавната администрация, организации, изложения, строителни университети и училища, фирми ...ВРЪЗКИ Връзки към държавната администрация, организации, изложения, строителни университети и училища, фирми ...
и
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНЕ И ПОЗИЦИОНИРАНЕ  НА РЕКЛАМНИ БАНЕРИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК

Курс по фотография воден от фотограф-художника Иван ПоповКурс по фотография воден от фотограф-художника Иван Попов

Курс по фотография

Курсове Word, Excel, 3Ds Max
Курс по Word, Excel

Шапки долу пред този българин! 

Copyright ©иииОт ВАС за ВАС