БЪДЕЩЕ - БУТОВО АД

Единствен производител на облицовъчни тухли
Удобен ж. п. и автотранспорт, високо качество


и
продукти
и

 

За контакти:

БЪДЕЩЕ - БУТОВО АД
5232 Бутово, обл.Търновска
 Изпълнителен директор тел/факс: 06137/676
Гл. счетоводител тел:  06137/650
E-mail: budeshte.butovo@abv.bg


| Фирми |


Copyright © 1993 - 2007  От ВАС за ВАС
Всички права запазени