Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И

"ЦИФРОВИ СИСТЕМИ" - Варна

    Фирма „Цифрови Системи” - първият Интернет доставчик в България, е създадена през 1989 г. с основен предмет на дейност компютърни системи и мрежи. Като партньор на EUnet предлага комерсиално Интернет услуги от 1991 г. Едни от първите клиенти са:
     Лаборатория по компютърна вирусология при БАН, фирма „Пегас - група”, „Натурела - сосрт” ООД, ACMBUL, Американски Университет в България и др.
     Фирма “Цифрови Системи” е в състояние да осигури достатъчно надеждна и високоскоростна връзка към глобалната компютърна мрежа.
    Предимства при включване към инфраструктурата на фирма “ЦИФРОВИ СИСТЕМИ”:
- “Цифрови Системи” разполага с два независими международни канала за връзка с Интернет, чрез които се осъществява връзка до множество възли на световната мрежа - GIX, UUNET, ЕВОNЕ, NORDUnet, МСI, Sprint (USA), МАЕ East (USA).
- Общият капацитет на международните канали на “Цифрови Системи” към настоящия момент е 12,5 МЬрз (в двете посоки) и допълнrтелно 45 МЬрз за специален трафик.
- “Цифрови Системи” разполага със собствена автономна система.
- “Цифрови Системи” използва ВGP4 протокол за маршрутизация на трафика между мрежата си и мрежите, с които има връзка (на територията на страната и в чужбина), а също така и с клиентите си, които имат собствена автономна система.
- Всички връзки на “Цифрови Системи” функционират независимо една от друга, и трафикът се премаршрутизира автоматично между тях, както и се балансира между връзките.
- За осигуряване на реална работа в Интернет в България “Цифрови Системи” изгради и поддържа Регистър на имена в Интернет и Регистър на IР адресно пространство.
- “Цифрови Системи” разполага със собствени центрове за наблюдение, управление и регистриране натоварването на мрежата си.
- При желание за осъществяване на видеоконферентни връзки инфраструктурата на “Цифрови Системи” позволява инсталиране и поддържане на сървери за аудио и видео излъчване.
- За постигане на по-високо качество на обслужване фирмата предоставя локални (в рамките на населеното място) възли за достъп до Интернет в 50 града в България. Всеки такъв възел обслужва местно заявките за електронна поща и мрежови новини и работи като ргоху-сървър за USENET, НТТР (Web), FТР и GОРНЕR заявки.
- Новост за градовете София, Варна, Стара Загора, Бургас, Пловдив и Плевен е предлаганата от “Цифрови Системи” връзка към Интернет чрез ISDN. В градовете Велико Търново, Ямбол, Хасково, Перник, Пазарджик предстои в най-скоро време да бъде изградена такава.
    Между София и градовете Варна, Стара Загора, Пловдив, Бургас, Плевен, Габрово, Хасково, Казанлък, Русе, Пазарджик, Силистра, Ловеч, Свищов, Сливен, Ямбол, Карлово, Сопот, Раковски, Трявна, Димитровград, Смолян, Исперих, Перник, Разград и Велико Търново фирма “Цифрови Системи” поддържа цифрови канали за връзка.
    С постепенното въвеждане в експлоатация на оптическите линии на БТК ще се осигури цифрова връзка и между останалите градове, което значително ще подобри надеждността и скоростните характеристики на каналите в останалата част от поддържаната от фирмата инфраструктура.
- Фирма “Цифрови Системи” предоставя Интернет услуги на множество учебни заведения (над 40), научни институти, ведомства, големи стопански организации, посолства, фирми и частни лица.
- Фирма “Цифрови Системи” има изградена диспечерска система за денонощно наблюдение на инфраструктурата си.
- Освен доставка на Интернет услуги, фирмата предлага проектиране и изграждане на Интернет инфраструктури, сървъри и www страници, осигурява консултации и обучение.
- Във фирма “Цифрови Системи” работят висококвалифицирани специалисти, със задълбочени познания и опит в областта на изграждането на компютърни системи и мрежи, на Интернет/Интранет инфраструктури, на бази данни и информационни системи.
- “Цифрови Системи” предоставя услугите на преференциални цени за образование, наука, медицина, армията и полицията.
                                                                                           Драгомир Славов - управител на "Цифрови системи" Варна
 
 

Офиси на фирма "Цифрови системи" в България

Варна 9000, ул. „Неофит Бозвели” 6 тел.: 052/259135, 603231, факс: 052/234540
София 1000, ул. „Триадица” 4, ет. 2 тел.: 02/9811301, 9804457, факс: 02/9806889


Албена
Бургас
В.Търново
Варна
Видин
Враца
Габрово
Г. Оряховица
Девня
Димитровград
Добрич
Исперих
Казанлък
Карлово
Кубрат
Кърджали
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Петрич
Плачковци
Плевен
052 259135, 603231 
056 842866 
062 629623 
052 437180, 436074 
094 36630 
092 61170 
066 39085 
0618 42317 
052 259135, 603231 
038 61076 
058 27489 
084 27831 
0431 23845 
0335 6708 
084 27831 
0361 21306 
068 26374 
096 26874 
034 442345 
076 73350 
02 9811301, 9804457 
0677 2161 
064 800948 
Пловдив
Попово
Провадия 
Разград
Раковски
Русе
Самоков
Сопот
Свиленград
Свищов
Севлиево
Силистра
Сливен
Смолян
Стара Загора
Стражица
Троян
Трявна
Търговище
Харманли
Хасково
Шумен
Ямбол
032 625013,621250 
0608  3794 
052 259135, 603231 
084 27831 
03151 21 90, 48 52, 48 50 
082 278136 
0722 20792 
0335 6708 
042 284562, 600209 
0631 24758 
0675 72351 
086 22717 
044 34715 
0301 34049 
042 284562,600209 
06161  3272 
0670  23268 
0677 2161 
0601 48151, 42919 
0373 8442 
038 61076 
054  57271 
046 63347

    Повече информация за фирма "Цифрови системи" Варна ще намерите на  www.digsys.bg

    От 1 декември 1997 година фирма "Цифрови системи" Варна е партньор на фирма "ИРИС" Плевен, собственик на
"От ВАС за ВАС" - Национална информационна система по архитектура, строителство, благоустройство и строителна промишленост, в изграждане на електронна информационна система.
    За да получаване качествено, навременно и безпроблемно информация от "От ВАС за ВАС" - Национална информационна система по архитектура, строителство, благоустройство и строителна промишленост, за да работите с
удоволствие в Интернет, Ви препоръчваме да потърсете услугите на фирма "Цифрови системи" във вашия град.
                                                                                                           Иван Попов - управител на "ИРИС" Плевен

Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени