Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И

"ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ 97" ООД

- проектиране
- строителство
- монтаж
- ел. лаборатория
- замервания
- строителна механизация
- земеразделяне
- оценка на земи
- почивна база

Почивна база
с.Столът, общ. Севлиево, тел: 067391/220
- планинска почивка
- конна езда
- вело туризъм
- лов, риболов
- пикантна кухня
- тържествени вечери
 

"ГАМА ИНЖЕНЕРИНГ 97" ООД
гр.Габрово 5300, ул.Л. Каравелов" 26, тел: 066/80 85 31, факс: 066/80 75 12
E-mail: gama-eng@mbox.digsys.bg


| Фирми |

Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени