Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И
и
и
и
и
и
40 години
добив и производство 
на гипс и гипсови изделия
 


 

Идеално съотношение между качество и цена !
Продукти произведени в България с качество за Европейския пазар ! 
 

с. Кошава
обл. Видин
централа: 094/600 538, 600 539
изп. директор: 094/604 100
тех. секретар/факс: 094/604 012
пласмент: 094/600 553
www.gips-ad.com
e-mail: gips-ad@infotel.bg
Koschava
Vidin, Bulgaria
Tel: +359/94 604 100
+359/94 600 538, 600 539
 Fax: +359/94 604 012
www.gips-ad.com
e-mail: gips-ad@infote.bg
 


Copyright © 1993 - 2006  ИРИС в
Всички права запазени