Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И

Драгажен флот "Истър"АД
Добив и преработка на речен пясък, баластра и фракции


  От 1991 г. е учредено ЕООД "Драгажен флот ИСТЪР", Свищов за добив и преработка на инертен материал от река Дунав, кораборемонт и търговски превози. С търговската си дейност дружеството покрива Централна Северна България и осъществява износ.
    Притежава терен от 100 декара на брега на река Дунав за изграждане на пристанище и складова база.
    Притежава 1000 тонни шлепове и кораби с 600 к.с.,дълбачка за добив на инертен материал, миячно-сортировъчна инсталация за фракциониране на инертни материали.


Драгажен флот "Истър"АД
5250 Свищов, ул."Дунав" 12
Офис: тел./факс: 0631/60341,  e-mail: df_istar@sv-bg.com
управител тел: 0631/6 03 42, пласмент: 0631/6 03 45, 6 03 39 - счетоводство
Складова база в гр.Оряхово:  09171/30 93
Туристически кораб "Вихрен":  0887/591312


| Фирми |

Copyright © 1993 - 2006  От ВАС за ВАС
Всички права запазени