Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И
СК-13 КАМЕНИНА АД
иии
  "СК-13 Каменина" е основана през 1884г. Фирмата разполага с модерно оборудвани цехове. Масоподготвителните и формовъчни машини, шестканалните сушилни, тунелната газова пещ с микропроцесорно управление осигуряват високо качество на продукцията.
  "СК-13 Каменина" Плевен, дъщерна фирма на "СК-13 Холдинг" София е единственият производител в страната на каменинови киселиноустойчиви тръби и фасонни части за тях от Ф 100 до Ф 400 мм, киселиноустойчиви тухли - К-1, К-2, К-4, К-6 и капчуци за облицовка на комини, вани и други съоръжения със специални изисквания; киселиноустойчиви плочки за облицовка на химически лаборатории, акумулаторни помещения, за цехове, в които се работи с агресивни материали, керамични плочки с различен дизайн за алеи, тротоари и площадки, които не се влияят от атмосферните условия; керамични пръстени за металургията и химическата промишленост.

 
Каменинови канализационни тръби и фасонни части

- водонепропускливи
- с висока механична якост
- киселиноустойчиви
- алкалоустойчиви
- без напластявания водещи до намаляване на светлия отвор 
- не се влияят от температурни промени
 

иии
ииииии
иии

 
 
 
Киселиноустойчиви изделия - 
нормални и фасадни тухли и плочки

   - висока механична якост
   - не пропускат газове и течности
   - киселиноустойчиви и термоустойчиви

иии
иии
иии
иии
иии
иии

 
 
Каменинови плочки за външна настилка

- висока якост
- износоустойчивост
- ниска водопоглащаемост
- възможности за различни художествено-архитектурни решения

За контакти:

СК-13 КАМЕНИНА АД
5800 гр.Плевен, п.к. 223, ул.Гренадирска 116,
централа: 064/889 100, пласмент 064/802-168,
тел/факс: 064/889 104, тел: 064/804 251, 889 110


| Фирми |


Copyright © 1993 - 2004  От ВАС за ВАС
Всички права запазени