Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И
® Научноизследователски Строителен Институт – НИСИ ЕООД
филиал Русе

Разработва и внедрява в строителната практика на строителни технологии

Химически продукти
- Суперпластификатори за бетон
- Комплексни добавки за шпакловъчни смеси
- Комплексни добавки за кофражни масла
- Специални бои и лепила

Машини и съоражения
- Линия за изправяне и рязане на кангална армировъчна стомана
- Машини за огъване на армировъчна стомана
- Машина за производство на бетонни тръби с диаметър от 200 до 600 мм
- Кофражни форми и вибромаси

Проектантско – инженерингова дейност
- Проучване, изследване и проектиране в строителството по съвреммени технологии
- Извършване на анализи, оценки и експертизи

За контакти: НИСИ филиал Русе, гр. Русе 7004
к-с “Локомотив”, алея “Топола” 6
 тел: 082 84 13 73, 84 52 28, 84 13 74, е – mail : nisi-ruse@rs.bia-bg.com


| Фирми |

Copyright © 1993 - 2005  От ВАС за ВАС
Всички права запазени