Назад към първата страница на Фирми
ФИРМИ
И
В
"Санекс" ООД
София  02 392142
 

ЕТ "Софмо"
София  02 723868
 

"Джесика" ООД
София  02 9455097
 

ЕТ "Милва"
София  02 9864247
 

ЕТ "Копанова"
София  02 9311558
 

"Изидор" ООД
Пловдив 032 964045
 

"Тулс" ООД
Пловдив 032 670119
 

ЕТ "Филбо"
Варна 052 501813
 

ЕТ "Сима"
Варна 052 600206
 

ЕТ "Флайт Ел"
Бургас 056 801496
 

ЕТ "ВБХС"
Русе 082 270150
 

"Консорциум Ем Джи" ООД
Перник 076 604688
 

"Доминант" ООД
Севлиево 0675 3469

В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
В
ВИДИМА АД
5400 гр.Севлиево, ул."Марин Попов" 53
0675/30800, 30801, 30806, 30814, факс: 0675/30801, 30814 
E-mail: officevidima@aseur.com     Web: www.vidima.bg
В
В

 
 
 
 


| Фирми |


Copyright © 1993 - 2002  От ВАс за ВАС
Всички права запазени